Minden nyelv elsődleges lényege az asszociáció: a szavak jelentését kötjük össze hangokkal vagy hangok bizonyos csoportjaival (azaz szavakkal), illetve a szavak jelentését hozzuk összhangba a szövegkörnyezettel, amelybe helyeztük őket.

A szótárak azt a látszatot keltik, hogy az idegen nyelvek közötti "átjárás" nagyon is egyszerű- ez mindenképpen egy téves szempont! Két nyelv két szavának jelentése közé meglepően ritkán lehet egyenlőségjelet tenni, e szabály alól tiszta kivételt csupán az egynél nagyobb számok jelenthetnek. Megjegyzendő azonban az is, hogy egyes szavakat képtelenség lefordítani egyik nyelvről a másik nyelvre úgy, hogy az tökéletesen tükrözze a kifejezni kívánt jelentést.

Minden kétséget kizáróan könnyebb megérteni egy nyelvet, mint beszélni azt, mi több: egyszerűbben olvasunk, mint írunk egy idegen nyelven. Logikus tehát, hogy a lefordított vagy lektorált szöveg akkor tükrözheti a leghűebben az eredeti szöveget, ha azt az adott nyelven anyanyelvi szinten beszélő lektorok "veszik kezelésbe". Ők gondoskodnak továbbá a mondatszerkezetek helyességéről is, egy olyan szövegkohézióról, mely más anyanyelvűek számára is jól "cseng".

Az English support pontosan ezért alkalmaz anyanyelvű lektorokat illetve fordítókat.

Információ

Kapcsol@t

Céginfo Hotline
 Korrektúra és  lektorálás Árajánlat és rendelés
Fordítás
Nyelvoktatás Tudakozó
Hírek és tippek Hírlevél
Webmester Visszajelzés
Tovább... Vissza Főoldal