Derfor er modersmålet så vigtigt


Sprog er ene og alene et spørgsmål om associationer: associationer mellem lyde eller grupper af lyde (også kaldet ord) og en betydning, og mellem betydningen af ord og den sammenhæng, hvori de bruges.

Ordbøger kan give en den illusion, at man uden videre kan gå fra et sprog til et andet. Men kun sjældent kan der sættes lighedstegn mellem de betydninger, som associeres med et ord på et sprog og de betydninger, som associeres med et ord på et andet sprog. Den eneste klare undtagelse fra denne regel er tal, der er større end en. Og der findes betydninger, som simpelthen ikke kan oversættes fuldt ud fra et sprog til et andet.

Det er også lettere at forstå et sprog end at tale det – og lettere at læse end at skrive det. Derfor er konsulenter, der har målsproget som deres modersmål, de bedste til at sikre, at betydningen af en oversat eller tilrettet tekst ligger så tæt som muligt på originalen. Det er også dem, der er bedst til at sætte sætninger sammen på en måde, som lyder rigtig for andre, der har målsproget som deres modersmål.

Derfor benytter English support udelukkende konsulenter, der har målsproget som modersmål.

Information

Kont@kt

Firmaet Hotline
Korrekturlæsning og sprogrevision Tilbud og ordrer
Oversættelse
Undervisning Spørgsmål
Nyheder og tips Nyhedsbrev
Webmaster Feedback
Mere... Tilbage Forside